מצע

"מצע זה נכתב לאורו של חזון ובתחושה עמוקה של שליחות. יחד נממש רעיונות גדולים. נבצע אותם ביסודיות דקדקנית עד הפרט הקטן ביותר. נקפיד הקפדה יתירה על יושר אישי וציבורי, שירותיות, שרות ופעולה למען הציבור. נשקוד לפעול במסירות, בהתמדה ובחריצות. אני מבטיח ומתחייב להמשיך לפעול כבעבר, כאשר עקרון הנתינה והשרות נר לרגלי. איישם היטב את הניסיון שצברתי בפעילותי למען הכפר מזה שנים רבות כיושב ראש ועדת ביקורת, יושב ראש ועדת ביטחון, יו"ר ועדת איכות הסביבה ויו"ר ועדת מכרזים."

סרג' קורשיא, יולי 2018

אפעל לשמירה קפדנית על צביון הכפר, השטחים הירוקים ובחירת תוכנית פיתוח התורמת לערך הנכסים ולמוניטין הכפר. אפעל לשיפור הנראות תוך הקפדה על מרחב ציבורי מטופח, על חזות הכפר וניקיונו, על איכות הסביבה, המחזור, בנייה ירוקה ומניעת רעש. אקדיש ואקדם יצירת חיי קהילה פעילים משופרים ומהנים.
עצמאותנו תלויה במספר גורמים: בחוסן הפיננסי שלנו, בעמידה במחויבויות כגון הטמנת מערכת ביוב, בחינוך ובתרבות. אני מתחייב לשמור על הקופה הציבורית, לקדם תוכניות בניה המתאימות לאופי הכפר וליכולותיו הכלכליות, לקדם מרכזי הכנסה, להטמין מערכת ביוב ולקדם את החינוך והתרבות.
אפעל לגיוס מנהל/ת למחלקת החינוך, אפעל לשיפור איכות מערכי החינוך תוך הקפדה, למען ילדי הכפר במוסדות החינוך. אדאג לשמירת האוטונומיה של הנהלת בית הספר. אעשה הכל לשיפור תוצאות המיצ"ב וכן לתמיכה וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי ויצירת תוכנית לאירועים קהילתיים. אחד הנושאים הראשונים שאעלה על שולחן ועדת החינוך הינו נושא הצהרונים, בגני הילדים ובבית הספר.
כאדם המכיר בערכה העצום של עבודת צוות, אפעל לשיתוף התושבים בתוכניות מיידיות ועתידיות של המועצה ולפתיחת ערוץ לדיווח ישיר ומיידי לתושבים על תוכניות והחלטות. כמנהל וכשליח ציבור, אני מאמין בעקרונות של הקשבה, פתיחות וזמינות תמידית ולכן אאמץ מדיניות של דלת פתוחה.
הביטחון האישי של כל תושבת ותושב ושל ילדינו, הוא ערך עליון. כך האמנתי כשהקמתי לפני 20 שנים את יחידת 605 אשר עליה אני מפקד, עם קבוצת מתנדבות ומתנדבים נפלאים. כראש המועצה, אמשיך ואקדם את נושא האבטחה באמצעים מגוונים. אשמור בהקפדה ואחריות את בטחון התושבים, בטחון הילדים, ביטחון הקהילה, הנכסים והאורחים בכפר. אעשה הכל כדי שנוכל להמשיך להינות משלוות נפש וחיי קהילה רגועים ומהנים.